Doelstelling

In artikel 2 van de statuten van Stichting MeeDoen Werkt zijn de doelstelling en de middelen om deze doelstelling te bereiken als volgt vastgelegd:

Stichting MeeDoen Werkt heeft als doel:

  1. het bevorderen van de mogelijkheden voor jongeren en volwassenen met een beperking of stoornis in het algemeen en in Son en Breugel in het bijzonder, om middels arbeid en/of dagbesteding deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
  2. het opzetten van of participeren in projecten op het gebied van begeleid wonen voor deze jongeren en volwassenen

De middelen die worden ingezet om deze doelstelling te bereiken zijn:

  • het verzamelen en verwerken van informatie en behoeften van de doelgroep en deze kennis in kaart brengen
  • het bevorderen van mogelijkheden bij bedrijven, instellingen en/of andere organisaties, onder andere gericht op het creëren van stageplaatsen, dagbestedingsplaatsen en werkplekken;
  • het bouwen aan een samenwerkingsnetwerk met betrokken organisaties en instanties op het gebied van werken (SWZ Zonhove, scholen, WSD, CMD, gemeente);
  • het bouwen aan een samenwerkingsnetwerk met betrokken organisaties en instanties op het gebied van wonen (woningcorporaties, zorgaanbieders, CMD, gemeente);
  • het verlenen van begeleiding, diensten, coördinatie, ondersteuning en informatie aan jongeren en volwassenen en hun ouders/verzorgers die nodig zijn om doelen te bereiken;
  • het verlenen van diensten, ondersteuning en informatie aan bedrijven, organisaties en instellingen die nodig zijn om doelen te bereiken;
  • het werven van fondsen en subsidies.

De stichting beoogt niet het maken van winst.