Wonen – Doorpakken Wonen


Werkgroep Doorpakken Wonen

De werkgroep Doorpakken Wonen is een initiatief voor begeleid wonen, met het doel om (jonge) mensen met een beperking of stoornis zo goed mogelijk te laten participeren in de gemeente Son en Breugel. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van:
– betrokken inwoners;
– Stichting MeeDoen Werkt;
– Woonstichting ‘thuis;
– de gemeente Son en Breugel;
– het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).

Sinds kort is de werkgroep onderdeel van Stichting Doorpakken Wonen. Onze unieke samenwerking heeft concreet resultaat opgeleverd. In de samenwerkingsovereenkomst met ‘thuis is opgenomen dat er 19 appartementen voor de woningzoekenden uit de groep van Doorpakken Wonen beschikbaar worden gesteld. De bewoners wonen zelfstandig en krijgen waar nodig individueel en op maat begeleiding. Op deze manier kunnen ze gepast hun weg vinden in de maatschappij qua werken en wonen.

Toewijzen woningen

Het toewijzen van de woningen verloopt via een toetsingsprocedure door stichting Doorpakken Wonen, dus niet via ’thuis. De bewoners sluiten wel zelf een huurcontract met ’thuis. De werkgroep heeft het Regionaal Autisme Centrum als zorginstelling geselecteerd voor het leveren van de begeleiding in de onderstaande twee projecten.

Appartementen Heistraat

Aan de Heistraat, in het voormalig gebouw van de Rabobank, zijn in opdracht van ’thuis 24 appartementen en een ontmoetingsruimte gerealiseerd. Negen appartementen en de ontmoetingsruimte zijn verhuurd aan huurders geselecteerd via Doorpakken Wonen. De overige 15 appartementen zijn regulier verhuurd. Op deze locatie is huurtoeslag mogelijk.

Appartementen Molenstraat

Op de hoek van de Molenstraat en Nieuwstraat is eenappartementengebouw van 3 verdiepingen opgeleverd. In dit gebouw zijn 30 appartementen. Tien appartementen hiervan zijn verhuurd aan huurders via Doorpakken Wonen.De overige 20 appartementen worden regulier verhuurd. De appartementen in de Molenstraat zijn geschikt voor 1 of 2-persoonshuishoudens. De Molenstraat is in november 2018 officieel geopend. In deze appartementen is huurtoeslag mogelijk.

Meer wooninitiatieven

Naast deze twee initiatieven voor de doelgroep ‘zelfstandig wonen’, heeft de werkgroep voor de komende jaren nog een aantal projecten in voorbereiding. Zoals 20-25 wooneenheden voor de doelgroep ‘beschermd en begeleid wonen’. Hiervoor zijn we op zoek naar een rustige locatie in de dorpskern, dichtbij het centrum. Daarnaast is de werkgroep plannen aan het uitwerken die passen in het centrumplan ‘Breugel Bruist’. Gedacht wordt aan ongeveer 10 studio’s voor wonen voor de doelgroep ‘begeleid zelfstandig wonen’ en circa 10-15 studio’s voor de doelgroep ‘begeleid wonen’, eventueel gecombineerd met werkplekken.

Neem bij vragen contact op met Maaike van Kempen.
Telefoon: 06 1021 6972
E-mail: maaike@meedoenwerkt.nl