Wonen – Doorpakken Wonen


De werkgroep Doorpakken Wonen is een initiatief voor begeleid wonen, met het doel om (jonge) mensen met een beperking of stoornis zo goed mogelijk te laten participeren in de gemeente Son en Breugel. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van:
– betrokken inwoners;
– Stichting MeeDoen Werkt;
– Woonstichting ‘thuis;
– de gemeente Son en Breugel;
– het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).

Sinds kort is de werkgroep onderdeel van Stichting Doorpakken Wonen. Onze unieke samenwerking heeft concreet resultaat opgeleverd. Aan de Heistraat, in het voormalig gebouw van de Rabobank, worden in opdracht van ’thuis 25 appartementen en een ontmoetingsruimte gerealiseerd. Hiervan worden negen appartementen en de ontmoetingsruimte aangeboden aan de woningzoekenden van Dóórpakken Wonen. De oplevering heeft in december 2017 plaatsgevonden. Op de hoek van de Molenstraat/Nieuwstraat is gestart met de bouw van een gebouw met daarin 30 appartementen, waarvan er 10 door ’thuis bestemd zijn voor Doorpakken Wonen. De verwachte oplevering is eind 2018. Op beide locaties is huurtoeslag mogelijk voor de appartementen.

Het toewijzen van de woningen verloopt via een toetsingsprocedure door stichting Doorpakken Wonen, dus niet via ’thuis. De bewoners sluiten wel zelf een huurcontract met ’thuis. De werkgroep heeft het Regionaal Autisme Centrum als zorginstelling geselecteerd voor het leveren van de begeleiding in deze twee projecten.

Meer initiatieven staan op stapel, voor mensen met een grotere zorgbehoefte. Naast deze twee initiatieven voor de doelgroep ‘zelfstandig wonen’ heeft de werkgroep voor de komende jaren, nog een aantal projecten in voorbereiding. Zoals 20/25 wooneenheden voor de doelgroep ‘beschermd en begeleid wonen’. Hiervoor zijn we op zoek naar een rustige locatie in de dorpskern, dichtbij het centrum. Daarnaast is de werkgroep plannen aan het uitwerken die passen in het centrumplan ‘Breugel Bruist’. Gedacht wordt aan ongeveer 10 studio’s voor wonen voor de doelgroep ‘begeleid zelfstandig’ wonen en ca. 10/15 studio’s voor de doelgroep ‘begeleid wonen’, eventueel gecombineerd met werkplekken.

Neem bij vragen contact op met Maaike van Kempen tel. 06 1021 6972 maaike@meedoenwerkt.nl