Stichting MeeDoen Werkt

Stichting MeeDoen Werkt zet zich in voor jonge mensen in Son & Breugel met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. Het lukt deze jongeren vaak niet om
zelfstandig aan werk of een woning te komen. Het is de uitdrukkelijke wens van deze groep en hun ouders om te kunnen werken en wonen in Son en Breugel, dichtbij en betrokken.
Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek en woonvorm te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de maatschappij.

Om deze doelstellingen te realiseren is stichting MeeDoen Werkt mede grondlegger van twee initiatieven:

  1. Carrousel, ‘leren(d) werken’ gevestigd aan Nieuwstraat 52:
    Carrousel creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Carrousel heeft de kennis en ervaring in huis en weet wanneer en hoe de werkomgeving kan passen bij de werkzoekenden. En andersom, hoe we de werkomgeving kunnen adviseren en begeleiden om mensen met specifieke kenmerken een baan te bieden.
  2. Werkgroep/stichting Doorpakken Wonen:
    Doorpakken Wonen realiseert woonprojecten voor begeleid wonen voor mensen met autisme of een beperking.

Maatschappelijk betrokken

We zijn trots dat we al veel bereikt hebben en dagelijks zien we dat onze jongeren gelukkiger zijn met een goede dagbesteding en fijne woonplek. Stichting MeeDoen Werkt wil daarom graag bestaande projecten blijven uitvoeren en nieuwe projecten realiseren. De gemeente Son en Breugel ondersteunt ons werk middels subsidie, maar we hebben ook de steun van maatschappelijk betrokken ondernemers hard nodig om alle jongeren naar werk en wonen te kunnen begeleiden.