Stichting MeeDoen Werkt

Stichting MeeDoen Werkt
Stichting MeeDoen Werkt zet zich in voor jonge mensen in Son & Breugel met een
verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. Het lukt deze jongeren vaak niet om
zelfstandig aan werk of een woning te komen. Het is de uitdrukkelijke wens van deze groep
en hun ouders om te kunnen werken en wonen in Son en Breugel, dichtbij en betrokken.
Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek en woonvorm
te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en
te participeren in de maatschappij.

Om deze doelstellingen te realiseren is stichting MeeDoen Werkt mede grondlegger van
twee initiatieven:
1. Carrousel, ‘leren(d) werken’ gevestigd aan Nieuwstraat 52:
Carrousel creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Carrousel
heeft de kennis en ervaring in huis en weet wanneer en hoe de werkomgeving kan
passen bij de werkzoekenden. En andersom, hoe we de werkomgeving kunnen
adviseren en begeleiden om mensen met specifieke kenmerken een baan te bieden.
2. Werkgroep/stichting Doorpakken Wonen:
Doorpakken Wonen realiseert woonprojecten voor begeleid wonen voor mensen met
autisme of een beperking.


Maatschappelijk betrokken

We zijn trots dat we al veel bereikt hebben en dagelijks zien we dat onze jongeren
gelukkiger zijn met een goede dagbesteding en fijne woonplek. Stichting MeeDoen Werkt
wil daarom graag bestaande projecten blijven uitvoeren en nieuwe projecten realiseren. De
gemeente Son en Breugel ondersteunt ons werk middels subsidie, maar we hebben ook de
steun van maatschappelijk betrokken ondernemers hard nodig om alle jongeren naar werk
en wonen te kunnen begeleiden.