Over Stichting MeeDoen Werkt

Stichting Meedoen Werkt is begin 2016 opgericht, na het succes van de Stichting Meedoen S&B, omdat al snel duidelijk werd dat de doelgroep niet alleen met vrijetijdsbesteding  en sport hulp nodig heeft, maar ook met de domeinen werk en wonen. Stichting MeeDoen Werkt is opgericht vanuit de gebleken behoefte van jonge mensen met een beperking en hun ouders om te kunnen werken en wonen in Son en Breugel, dichtbij en betrokken.

Participatie is een belangrijk doel: als mensen met een beperking kunnen werken, wonen en sporten in het eigen dorp is de kans op meedoen in de maatschappij daadwerkelijk het grootst.
Het is voor deze jonge mensen ook heel belangrijk dat sociale structuren zoveel mogelijk gelijk blijven. Het werken en wonen in het veilige en overzichtelijke Son en Breugel is ze bekend. Daar zijn de structuren die ze kennen en vooral, structuren die mogelijk maken dat deze jonge mensen zelfstandig kunnen functioneren.
Ouders en andere  informele zorgverleners willen zeker mede voor deze  kinderen blijven zorgen. Ook daarom is het wenselijk het werken en wonen in Son en Breugel zelf te realiseren.

Werken
Stichting MeeDoen Werkt richt zich specifiek op een zo volwaardige mogelijke dagbesteding of werk voor jeugdigen en jongeren (te beginnen) in de leeftijd van 17-30 jaar met een loonwaarde van maximaal 50/60%. Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de maatschappij. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werken we samen met zorgaanbieder SWZ Zonhove in Carrousel.

Wonen
Stichting MeeDoen Werkt richt zich specifiek op het realiseren van woonvormen voor (bij aanvang) jong-volwassenen die, ondanks hun bijzonderheden, zo veel als mogelijk op zichzelf willen wonen. Er is geen verblijf vanwege behandeling nodig, wel (enige) zorg en ondersteuning; bijvoorbeeld op het gebied van sociale redzaamheid, psychosociaal functioneren en/of lichamelijke verzorging. De bewoners/ouders organiseren zelf de zorg of begeleiding die ze nodig hebben, veel of weinig, betaald of mantelzorg. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werken we samen met andere partijen in Werkgroep Doorpakken Wonen.

 

Beleidsplan