Over Stichting MeeDoen Werkt

Stichting Meedoen Werkt is begin 2016 opgericht, na het succes van de Stichting Meedoen S&B, omdat al snel duidelijk werd dat de doelgroep niet alleen met vrijetijdsbesteding  en sport hulp nodig heeft, maar ook met de domeinen werk en wonen. Participatie is het belangrijkste doel: als mensen met een beperking kunnen werken, wonen en sporten in het eigen dorp is de kans op meedoen in de maatschappij daadwerkelijk het grootst.

Werken
Stichting MeeDoen Werkt richt zich specifiek op een zo volwaardige mogelijke dagbesteding of werk voor jeugdigen en jongeren (te beginnen) in de leeftijd van 16-30 jaar met een loonwaarde van maximaal 50/60%. Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de maatschappij. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werken we samen met zorgaanbieder SWZ Zonhove in Carrousel.

Wonen
Stichting MeeDoen Werkt richt zich specifiek op het realiseren van woonvormen voor (bij aanvang) jong-volwassenen die, ondanks hun bijzonderheden, zo veel als mogelijk op zichzelf willen wonen. Er is geen verblijf vanwege behandeling nodig, wel (enige) zorg en ondersteuning; bijvoorbeeld op het gebied van sociale redzaamheid, psychosociaal functioneren en/of lichamelijke verzorging. De bewoners/ouders organiseren zelf de zorg of begeleiding die ze nodig hebben, veel of weinig, betaald of mantelzorg. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werken we samen met andere partijen in Werkgroep Doorpakken Wonen.

Om onze doelstellingen te realiseren is stichting MeeDoen Werkt mede grondlegger van twee initiatieven:

  1. Carrousel, ‘leren(d) werken’ 

Carrousel creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met passend werk halen mensen niet alleen het beste uit zichzelf, maar ze dragen bij aan de samenleving, ze horen erbij en ze worden er ook nog voor gewaardeerd en beloond. Maar vinden en houden van passend werk gaat niet voor iedereen vanzelf. Carrousel heeft het juiste netwerk en en weet wanneer en hoe de werkomgeving kan passen bij de werkzoekenden. En andersom, hoe we de werkomgeving kunnen adviseren en begeleiden om mensen met specifieke kenmerken een baan te bieden.

  1. Werkgroep/stichting Doorpakken Wonen:

Werkgroep/stichting Doorpakken Wonen bevordert in Son en Breugel de mogelijkheden voor mensen met een beperking om zodanig te wonen (met ondersteuning en/of zorg) dat zij maximale kans hebben om deel te nemen aan de maatschappij.

We zijn trots dat we al veel bereikt hebben. Inmiddels hebben we voor ruim 30 jonge mensen een traject voor werken ( stage, re-integratie, arbeidsmatige dagbesteding, werkervaringsplek, betaald werk, etc) gerealiseerd/gestart en het eerste begeleid wonen-project voor 9 jonge mensen met autisme is in januari 2018 opgeleverd en het volgende woonproject van 10 appartementen volgt alweer in augustus.

 

 

Beleidsplan