Wat doet MeedoenWerkt?

Ieder mens verdient passend werk in een omgeving waarin je je prettig voelt en je de ruimte krijgt om je dromen en ambities waar te maken. Het vinden en houden van passend werk gaat alleen niet altijd vanzelf. Ons doel is om voor elke jongere de best passende werkplek te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de maatschappij. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werken we samen met zorgaanbieder SWZ Zonhove in Carrousel.

Carrousel leren(d) werken

Carrousel is een leer- werkorganisatie voor jonge mensen met een beperking, vanaf 16 jaar oud, voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om zonder begeleiding en ondersteuning een passende werkplek te vinden en te behouden. Carrousel zoekt naar een zo volwaardige mogelijke dagbesteding of werk voor jongeren en (jong)volwassenen met een loonwaarde van maximaal 50/60 %.

Binnen onze doelgroep vallen onder andere:

  • jongeren met autisme
  • jongeren met een (licht) verstandelijke beperking
  • jongeren met een lichamelijke beperking

Met passend werk halen mensen niet alleen het beste uit zichzelf, maar dragen ze ook hun steentje bij aan de samenleving. Bij Carrousel vinden we dat jongeren niet thuis horen te zitten, maar binnen hun eigen mogelijkheden aan de slag kunnen in hun eigen dorp Son en Breugel.

Kijk op de website van Carrousel naar wat wij voor jou kunnen betekenen!