Werken – Carrousel

Ieder mens verdient passend werk. In een omgeving waarin je je prettig voelt. Met ruimte om je dromen en ambities waar te maken. Met fijne collega’s om je heen. Het is dé manier om zelfstandig en onafhankelijk te leven en mee te doen in de maatschappij. Maar…..vinden en houden van passend werk gaat niet voor iedereen vanzelf.

Stichting MeeDoen Werkt richt zich specifiek op een zo volwaardige mogelijke dagbesteding of werk voor jeugdigen en jongeren (te beginnen) in de leeftijd van 17-30 jaar met een loonwaarde van maximaal 50/60%. Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de maatschappij. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werken we samen met zorgaanbieder SWZ Zonhove in Carrousel.