Kinderyoga bevordert souplesse, kracht en evenwicht in fysiek en mentaal opzicht. Tijdens de kinderyoga les wisselen dynamisch bewegen en rustmomenten elkaar af. Kindgerichte (o.a. dier-)yogahoudingen worden thematisch aangevuld met liedjes, en verhalen die aansluiten bij de belangstelling en beleving van kinderen. Zij worden zich door yoga- oefeningen op speelse wijze bewust van hun adem, ontwikkelen hun zintuigen en leren verschil waar te nemen tussen spanning en ontspanning. Het ‘voelen’ neemt daarbij een centrale rol in. Vanuit een veilige, niet-competitieve sfeer, kunnen kinderen hun gevoelens en fantasie naar voren brengen, sociale vaardigheden ontwikkelen, zelfverzekerdheid en weerbaarheid versterken en zichzelf accepteren zoals ze zijn.

Aanbod:

Kinderyogalessen in groepjes, 1 uur per week.

Ook is het mogelijk om individueel  of in kleine groepjes (2 , 3 of 4 kinderen) yogalessen te krijgen, voor de kinderen die zich daar prettiger bij voelen.

Juf/coach: Mariska Ruissen
Begeleiding:
Tijden: Woensdagmiddag. Andere tijden in overleg
Locatie: groepjes van meer dan 4 kinderen:  Sonsport Active Centre, Rooijseweg 5, SonKleine groepjes of individueel: praktijkruimte Nolenstraat 15, Breugel
Kosten:

€40,00 voor 5 lessen of € 70,00 voor 10 lessen.

Een individuele kinderyogales kost € 27,50

Vragen?: Voor meer informatie over de lessen  zie: www.kindercoachingdewaterspiegel.nlOf tel. 06 48 27 98 51
Aanmelden: www.kindercoachingdewaterspiegel.nl
Start: In overleg